آرشیو اخبار
تمرکز پلیمر آریاساسول بر توسعه بازارهای صادراتی/ مشتریان ثابتی در بازارهای جهانی داریم

پلیمر آریاساسول در یک سال گذشته با تمرکز بر نگاه جامع و یکپارچه به سهامداران، فروش مستقیم ۱۵ درصد از محصولات مهم صادراتی خود را آغاز کرده است که سود قابل توجهی را برای سهامداران و سرانجام کشور داشته و برنامه‌ریزی کرده مقدار فروش مستقیم را برای سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد برساند.

1402/3/2